Contact us

JSBOOTCAMP

on

08/04/2018

JSBOOTCAMP הוא מיזם חדש שמטרתו להכשיר מפתחי FullStack המסוגלים לפתח באופן אפקטיבי ובכלים החדשניים ביותר בתעשיית האינטרנט והמובייל.


הקורס מיועד לקבוצת עילית אשר יכולה ללמוד ולהפנים מהר שיטות עבודה נכונות בעולם התכנה. חלקים משמעותיים מהקורס מוקדשים לכתיבת קוד בפועל ובמהלך הקורס יבנו ע״י החניכים פרוייקטים רבים המדמים באופן מלא את סביבת העבודה בשוק פיתוח התכנה המודרני.

מטרתו של המייזם הינה להכשיר כוח אדם איכותי לעבודה בחברת Trainologic על כן, ההשתתפות בקורס הינה ללא עלות, מלבד תשלום של 2,000 ש״ח המהווה “דמי רצינות” אותם אתם נדרשים לשלם בכדי להבטיח את מקומכם בקורס.

תנאי כניסה:

  • תואר במדעי המחשב, מקצועות ההנדסה או מדעים מדויקים
  • עמידה בהצלחה במשימת תכנות
  • ראיון אישי וראיון טכני

 

משך ההכשרה:

12 שבועות, 5 ימים בשבוע, 8 שעות אקדמאיות של למידה אינטנסיבית (תיאוריה ותרגולי Hands on) מטובי המרצים בארץ.

ההכשרה מתקיימת בשעות הבוקר. 

מועד / תאריך פתיחה:

8.4.2018

תכני ההכשרה:

כל הדיסיפלינות הנדרשות על מנת להיות מפתח צד לקוח בעידן החדש. כולל  Node.js ,HTML5, CSS3, Javascript, Angular, Gulp ועוד.

מציאת עבודה:

  • במשך כל תקופת ההכשרה יפגשו המועמדים עם נציגי החברות המובילות בתחום בכדי לשמוע על משרות רלוונטיות עבורם
  • מצטייני ההכשרה יקלטו לעבודה בחברת Trainologic
  • בוגרי ההכשרה יזכו לסיוע במציאת עבודה על ידי חברת Trainologic בטווח זמן של חצי שנה מסיום ההכשרה

 

להרשמה לחצו כאן